Oldalak

2009. december 17., csütörtök

A Mennyország Királynéjának udvartartásába vagyunk beosztva

      2. A tulajdonos is Mária. Az övé a hajó: a szent rend. Tulajdona. Egyedül az Övé! Rendelkezik vele, félti, védi, megtartja: hiszen kincse, a földön mindene ez a gyönyörű hajó. Ezért Ő oszt parancsokat, előír szabályokat, s kiválogatja az utasokat. Honnan szedi őket? Talán a tömegből, vagy a magányból. Nem egyszer a nagy bűnösök közül. Sokszor a kicsinyek, a gyermekek közül. Egyszer a városból, sokszor a faluból; ki tudja, ki tudja?! Csak Ő tudja! Mi a tetszése, ki a kedvence - Ő tudja, egyedül Ő, a Hatalmas Szűz, a Bölcsesség Széke.
     Mi csak bámulunk, nem értjük s kérdezzük: miért éppen én? Mert neki így tetszett, legyen áldott érte, most és mindörökre! Nekünk elég az édes tudat: az Ő hajóján vagyunk! Mária hajóján!
Mily előkelő a helyzetünk! A Mennyország Királynéjának udvartartásába vagyunk beosztva. Mily előkelő szerep a földön: a királyi udvarba bejutni, belső embernek, udvaroncnak, udvarhölgynek, vagy legalább testőrnek lenni!
      Testvérem, sose felejtsd el: az Angyalok Királynéját kell szolgálnod. Ő személyesen jelöli ki számodra fehér hajóján a szent helyet. Ő oszt be matróznak vagy hajóstisztnek, jámbor utasnak vagy Mária papjának. Ő a tulajdonos, az övé vagy, az övé tested, lelked is.
      Ne felejtsd azonban azt se, hogy a királyi udvarban vannak kegyeltek, de lehetnek kegyvesztettek is! A kegyeltek óriási javadalmakat szoktak kapni, különösen a régi időkben. Ezekből lettek akárhányszor a kiskirályok.
      Mit gondolsz, micsoda lelki javakkal, mily kitüntetésekkel látja el a Fölséges Királyné leghűségesebb, legderekabb s éppen azért legkegyeltebb udvaroncait?! Megfelelő szó-e arra: kiskirályok lesznek?! Nem én mondom, a Szentlélek mondja - szólunk Szent Ágostonnal: „Istenek vagytok, a Magasságbeli fiai vagytok mindnyájan” (Zsolt 82,6). Jézusnak is voltak apostolai közt kegyeltjei: Péter és János. Pápai trón és a Szent Szív lett jutalmuk.
      De vannak a királyi udvarokban kegyvesztettek is. Tudunk bukott emberekről, elbocsátott miniszterekről, börtönnel sújtott alattvalókról és kivégzettekről.
      Vigyázz, vigyázz, mindig légy tudatában: Mária hajóján vagy! Nincs több előkelő udvar! Becsüld meg, háláld meg: légy alázatos és szeresd Királynédat véred ontásáig! Ha elvesztetted az Ő kegyét, mindent elvesztettél. Ha a hajóból kiestél, ha nincs ott többé maradásod, lesz-e számodra hely a nagyvilágon?!
      Fölvesz egy másik hajó - próbálsz vigasztalódni. Lehet, de azt a fehér hajót ki nem vered az eszedből soha.
       Azt nem lehet elfelejteni, csak siratni.
      Ilyen hajó nincs több! Ilyen biztos járatú. Elsüllyeszthetetlen, elpusztíthatatlan. Nem lehet megtorpedózni; a löveg nem éri, vagy lepattan róla. Aki rajta van, annak biztos a sorsa. A királyi birtokok elveszhetnek, a tisztviselők kenyerüket veszíthetik, a földi trónok ledőlhetnek, a hatalmas alattvalók földönfutókká lesznek. Csak Mária hajóján örök a kenyér, beszüntethetetlen a fizetés, nagyszerű és biztos az elhelyezkedés, igen-igen, itt kitűnő hivatalba ülhet be az Electus, a Kiválasztott, ha a Virgo Fidelis, a Hűséges Szűz hűséges alattvalója.
Nincsenek megjegyzések: